prvá písomná zmienka o obcinajmenšia obecnadmorská výška obce je 448 m n. m

prvá písomná zmienka o obci

bola v roku 1548

najmenšia obec

počtom obyvateľov je obec najmenšia v okrese Snina

nadmorská výška obce je 448 m n. m

a je v pohorí Nízke Beskydy

Oznamy

Výbor USPS Parihuzovce želá členom USPS Parihuzovce, rodákom obce Parihuzovce ako aj všetkým ľudom dobrej vôle príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2020.

Christos raždajetsja  Slavite Jeho

 

Dávame Vám do pozornosti…

Viac
O spoločenstve

Urbárska spoločnosť – Pozemkové spoločenstvo Parihuzovce vzniklo 8.1.1992

História pozemkových spoločenstiev na Slovensku

Formovaním pozemkových vzťahov na Slovensku vznikla špeciálna skupina právnych pomerov, ktorá vznikla v stredoveku a zachovala sa až…

>Viac

Urbárska spoločnosť - Pozemkové spoločenstvo Parihuzovce