prvá písomná zmienka o obcinajmenšia obecnadmorská výška obce je 448 m n. m

prvá písomná zmienka o obci

bola v roku 1548

najmenšia obec

počtom obyvateľov je obec najmenšia v okrese Snina

nadmorská výška obce je 448 m n. m

a je v pohorí Nízke Beskydy

Oznamy

Vážený členovia spoločenstva USPS Parihuzovce – srdečne Vás pozývame na výročné zhromaždenie vlastníkov, ktoré sa bude konať v Reštaurácii a kaviarni Herkules v Snine na ulici, Strojárska 5954/111, 069 01 Snina…

Viac
O spoločenstve

Urbárska spoločnosť – Pozemkové spoločenstvo Parihuzovce vzniklo 8.1.1992

História pozemkových spoločenstiev na Slovensku

Formovaním pozemkových vzťahov na Slovensku vznikla špeciálna skupina právnych pomerov, ktorá vznikla v stredoveku a zachovala sa až…

>Viac
Dokumenty

Podklady k zhromaždeniu vlastní­kov 2018:

Daňové priznanie za rok 2017

Účtovná závierka

Poznámky Micro 2017

Správa dozornej rady 2018

>Viac

Urbárska spoločnosť - Pozemkové spoločenstvo Parihuzovce