Oznámenie

Výbor Urbárskej spoločnosti p.s. Parihuzovce oznamuje členom pozemkového spoločenstva, že na základe prebiehajúcich pozemkových úprav (sceľovanie pozemkov) v katastri obce Parihuzovce a na základe uznesení zo zasadaní výboru US PS Parihuzovce sa v priebehu roka 2023  z a s t a v u j e  riadna ťažba dreva v rámci pozemkov Urbárskej spoločnosti p.s. Parihuzovce. Podrobnosti budú prerokované na najbližšom valnom zhromaždení.

V prípade ak niekto zistí ťažbu, alebo odvoz dreva z katastra obce Parihuzovce, nech to bezodkladne oznámi ktorémukoľvek členovi výboru US PS Parihuzovce, alebo dozornej rady US PS Parihuzovce, poprípade priamo polícii.

Marek Mika

Predseda výboru US PS Parihuzovce