Výročná schôdza USPS Parihuzovce 2023

Výbor Urbárskej spoločnosti pozemkového spoločenstva Parihuzovce, so sídlom Parihuzovce č. 33, 067 35 Pčoliné, IČO: 17150949, Vás týmto pozýva na zhromaždenie vlastníkov pozemkov, ktoré sa bude konať dňa 10.9.2023 o 13:00 hod v  reštaurácii Herkules v Snine na ulici, Strojárska 3934/111, 069 01 Snina.